I ran so fast the time, and youth at last ran out

Monday, 1 March 2010

tháng ba gióHiện giờ tháng Ba vẫn chưa có gió.
Tôi nhớ tháng Ba gió ở Sing , ngày trước tôi hay bảo đùa rằng, mùa thu đến rồi.
Đẹp thật, tháng Ba, gió thổi lộng, cây có lá vàng trước con đường dốc hun hút vào nhà tôi ở Clementi rơi từng dề lá, vàng hết cả con đường đi.
Singapore lãng mạn nhất tôi từng biết.
Tháng Ba nắng, Saigon.
Tôi nhớ những ngày trưa đổ lửa trên con đường Nguyễn Du. Tôi nhớ cái oi nồng lẫn tiếng thở phì phò vì trời nóng ở Lasan Tabern.
Tháng Ba vừa mới bắt đầu thôi, sẽ là một chuỗi ngày dài trước mắt..
Nói gì bây giờ... Thôi cố vậy!

No comments:

Post a Comment