I ran so fast the time, and youth at last ran out

Friday, 21 January 2011

những ngày gần Tết

Đêm qua, tôi nằm mơ. Trong giấc mơ đó, mẹ tôi ra đi. Ngay sau đó, bà ngoại tôi ra đi vĩnh viễn, tôi quỳ bên cạnh, bất lực níu kéo.. Nhưng người đi thì vẫn đi. Tôi ngồi yên nhìn bà, nghĩ về mẹ. Sáng nay tôi tỉnh dậy, nước mắt cứ chảy dài.
Vậy là sắp Tết rồi...