I ran so fast the time, and youth at last ran out

Tuesday, 11 October 2011

than thở

Tự nhiên bạn thích than thở mà cũng chưa biết phải than về cái gì. Không biết là vì chả có gì để than hay là có nhiều quá rồi bạn đổi quê quán thành Quảng ninh luôn rồi ko biết .
Mấy nay bạn đi làm cũng hết cực rồi, bạn chỉ thấy hình như bạn mập chút chút. Bạn bỏ fb cũng được tháng, bạn thấy Youtube hấp dẫn hơn nhiều rồi bạn cũng đagn hoang mang quá đỗi.
Rồi còn 1 năm hơn nữa bạn tốt nghiệp, biết lo giờ sớm dữ nhưng cũng lo lo đó.
Thôi không than nữa chả biết than gì hết.