I ran so fast the time, and youth at last ran out

Sunday, 31 July 2011

7/31/11

Sáng nay tôi dậy trễ, ăn sáng ngay trên giường. Sữa chua và bánh ngọt. Sáng đầu tuần nhiều dự định chưa thực hiện được. Tôi lại ngồi gõ những dòng này thay vì chạy ra góc Nguyễn Thiệp- Nguyễn Huệ như dự tính.
Mở đầu buổi sáng bằng cuộc nói chuyện điện thoại hơn nửa tiếng với một người anh từ Hanoi. Căng thẳng, giải thích, trấn an rồi dịu lại, thoải mái, cười vui như anh em mọi khi vẫn nói.
Vậy là còn 5 ngày nữa tôi tạm biệt Saigon, khép lại nhiều thứ, mở ra nhiều thứ. Bắt đầu hay kết thúc, tôi cũng không biết nữa..

No comments:

Post a Comment