I ran so fast the time, and youth at last ran out

Sunday, 29 August 2010

Michael Jackson...


Ah, tính theo giờ Mỹ thì hôm nay đang là Sinh nhật MJ! Nên để title như thế xem như chúc mừng sinh nhật một người rất có tài, tuy những bài hát của chú ấy mình chữ thuộc chữ không!
Khi viết cái note này, mình vừa ăn xong "bữa tối" . Để trong ngoặc kép, vì "bữa tối" chỉ là một nắm cơm rang còn sót lại trong nổi. Mình bỏ thêm soy sauce, để nóng lại rồi ăn để còn rửa nồi. Mặn quá... Đáng ra mình ko nên cho thêm sauce. :)) Mâu thuẫn.
Mình muốn buồn, muốn thực sự buồn như mình nghĩ. Nhưng tất cả cảm xúc nó bão hòa đi đâu hết cả. Để rồi còn lại chỉ là một cảm giác thật sự trống rỗng.
Chỉ vì tất cả chỉ là một trò chơi, "một trò chơi mà đáng ra không nên bắt đầu".
Bạn làm mình, không còn biết buồn, chỉ nhờ một câu nói rồi. Cảm ơn, mình phải cảm ơn bạn, đúng không!?

No comments:

Post a Comment