I ran so fast the time, and youth at last ran out

Saturday, 21 August 2010

tất cả rồi cũng qua


Thiệt là mình có hơi hướm đang muốn ốm - ốm..chứ không phải GẦY!!!
Đôi lúc muốn giữ mình bận rộn 1 chút, để không phải cái cảnh những sáng lồm cồm bò dậy lúc 10h rồi lại đần mặt chảy dài như trái đu đủ trước facebook, sợ béo nên ăn 1 bữa nhưng...ăn nhiều :)) ...
Đôi lúc muốn quên hết, quên hết những chuyện xảy ra trong 6 tháng ở nhà, quên luôn tương lai, để tận hưởng một chút cuộc sống đều đặn như chưa có vết xước xen vào.
Nhưng quá khứ làm sao bớt ám ảnh và tương lai đâu thể bớt lo âu. Nên tôi lại theo guồng quay của cuộc sống, đều đặn và lo âu.

No comments:

Post a Comment