I ran so fast the time, and youth at last ran out

Monday, 20 June 2011

thôi về đi..

* đường trần đâu có gì. (TCS)

Tự nhiên tôi đọc lại tất cả những bài nhật ký được viết trên BTX, đọc chậm từng bài một. Rồi chợt nhận ra, tôi hay viết câu này.
"Thôi về đi, đường trần đâu có gì. Tóc xanh mấy mùa."
Vậy mà cũng mấy năm rồi kể từ ngày viết lại nhật ký trên đó, ngày nào cũng viết, vui buồn giận dỗi nghiêm túc nhảm nhí, tất cả. Tôi nhớ những ngày Sing đầy gió, đầy bụi, vừa mệt vừa buồn, cái buồn của một đứa bé bị bỏ rơi đang tìm cách quên để lớn.
Rồi tôi cũng đang lớn
dù mãi vẫn chưa quên.

No comments:

Post a Comment