I ran so fast the time, and youth at last ran out

Sunday, 7 November 2010

7

Chiếc xe chạy nhanh, vụt qua những con đường, rặng cây, những căn nhà. Trời cứ dần tối. Nhạc mở nhẹ, và tôi không biết tôi đang đi về đâu. Chỉ biết là cứ đi, đi hoài.

No comments:

Post a Comment