I ran so fast the time, and youth at last ran out

Monday, 3 May 2010

và em sẽ về cho ngỡ ngàng rồi đi


(QB)
Ngày lười, quanh đi quẩn lại cũng đến trưa rồi.
Giờ thì chẳng làm gì cả ngoài nằm đọc Nước Mỹ, Nước Mỹ của Phan Việt - đọc quyển này lần thứ 3 rồi. Lên mạng đọc về Marc Cherry và Abraham Lincoln, rồi lại nghe nhạc. Vậy mà tôi thấy đã gần hết ngày thứ 3 rồi.
The winner takes it all
The winner takes it all..
Giọng Meryl Streeps cứ văng văng trong tôi từ sáng đến giờ. The loser's standing small.. Nó làm tôi nghĩ đến 'một cơn nắng' nhiều đến không ngờ.
Luẩn quẩn, lại hết một ngày.

No comments:

Post a Comment